Úvod | Zoznámte sa, Fejs búk | Zabezpečenie | Súkromie | Nebezpečenstvá | Aplikácie | Clickjacking

 NEBEZPEČENSTVÁ  
 
Keďže je Facebook miesto, kde sa nachádza veľké množstvo ľudí, ktorí zdieľajú svoje osobné informácie, nájdu sa tu aj ľudia či aplikácie, ktoré sa snažia tieto dáta získať, čo predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre užívateľa, ktorý nemá správne nastavený svoj profil. Nebezpečenstvo tiež predstavujú nedôveryhodné stránky, skupiny alebo aplikácie.


Bezpečnostné riziká
Prvoradá je ochrana na strane užívateľa a miera pozornosti, ktorú venuje pri surfovaní na Facebooku. Nebezpečné sa mu môže stať aj obyčajné klikanie a môže sa stať obeťou tzv. „clickjacking-u“. Pridávanie sa do skupín, fan-stránok môže mať za následok zneužitie osobných údajov, či následné spamovanie užívateľa správami od neznámych ľudí.
Nebezpečné môže byť pre užívateľa práve jeho slabé heslo, ktorému je v súčasnej dobe venovaná len malá pozornosť.
Prihlásením sa na verejných miestach ako sú internetové kaviarne, školy, knižnice alebo použitím verejnej wi-fi siete sa môže jednoducho stať obeťou zneužitia účtu.

Heslo
Na Facebooku je povinné heslo, ktoré sa skladá zo šiestich znakov. Preto si mnoho užívateľov volí len veľmi slabé heslo, ktoré je ľahko zapamätateľné, ale aj ľahko prelomené či uhádnuté. V prípade, že útočník získa heslo k účtu, môže si prakticky robiť čo chce. Meniť osobné nastavenia, odosielať správy, zverejňovať príspevky, komentovať a samozrejme aj vydávať sa za dotyčnú osobu bez toho, aby o tom ona sama mala nejaké tušenie.
Je veľmi dôležité, aby si užívateľ zvolil bezpečné heslo. Existuje zopár zásad, ktoré by mal každý poznať:
- heslo by malo mať viac ako 8 znakov
- malo by obsahovať znaky a-z, A-Z, čísla 0-9, špeciálne znaky, interpunkciu, ...
- opakujúce sa znaky (v slove zopakovať niektoré písmeno 2krát)
- veľkú rozmanitosť znakov
- heslo meniť raz za 6 mesiacov

Heslo by sa určite nemalo skladať:

- zo slov, ktoré s Vašou osobou nejako súvisia (dátum narodenia, ...)
- z priľahlých kláves (QWERTY, ...)
- z postupných čísel (123456, ...)
- z jednoduchých slov

Prihlasovanie sa na verejných miestach

Pri používaní počítača alebo verejného zariadenia, ku ktorému sa dostane denne viacero ľudí je dôležité si dávať pozor kde sa prihlasujete. Na verejných miestach ako sú internetové kaviarne, školy, knižnice a pod. sa denne vystrieda na jednom počítači veľké množstvo potenciálne nebezpečných osôb, ktoré môžu relatívne jednoducho získať prístup niekoho heslu a tým pádom aj k Facebook účtu. Útočník mohol dopredu nainštalovať na počítače, používané veľkou skupinou ľudí programy, ktoré zaznamenávajú prihlasovacie mená a heslá.
Nebezpečné môžu byť aj verejné wi-fi siete. Útočník Vám môže odchytiť cookies a tým sa len pár klikmi dostať k citlivým informáciám, ktoré sa nachádzajú na vašom účte. Preto sa neodporúča prihlasovať sa pomocou verejných wi-fi sietí a taktiež neprihlasovať sa na verejných miestach.
Ostražitosť užívateľa je teda na prvom mieste v ochrane svojich údajov.

Skupiny
Ak sa užívateľ pridáva do rôznych skupín a fan-stránok, môže sa stať obeťou krádeže osobných údajov. Keď sa pridá do niektorej zo skupín, je zobrazený v zozname fanúšikov, kde si jeho prípadne nezabezpečené osobné údaje môže hocikto prezrieť, prípadne stiahnuť jeho fotky.
Niektoré skupiny lákajú užívateľov preto, aby na nich zarábali peniaze. Do určitej skupiny sa dobrovoľne pridá napr. 100 000 ľudí a následne majiteľ skupinu predá na internetovej aukcii. Spoločnosť, ktorá potom získa túto skupinu, si ju premenuje a propaguje svoj sortiment a rozosiela reklamu všetkým užívateľom, ktorí sa v skupine stále nachádzajú. Takíto ľudia sú týždenne obťažovaní rôznymi reklamami na niečo, čo pôvodne vôbec nechceli.
Dôvody prečo sa užívatelia pridávajú do skupín sú rôzne, ale nijaký zmyselný význam toto pridávanie nemá.
Facebook využíva svoj systém reklám na základe užívateľovej interaktivity. Ak sa užívateľ napríklad pridá k fan-stránke jeho obľúbenej skupiny, Facebook mu automaticky vygeneruje reklamy o hudobných obchodoch, či obchodoch predávajúcich hudobné nástroje. Ak sa užívateľovi páči skupina s tématikou futbalu, budú sa mu zobrazovať reklamy na športové náčinie, a reklamy s podobnou tématikou. Dalo by sa uviesť veľké množstvo príkladov.

 
 

© 2011 - Autori Tomík a Tommy. Všetky práva vyhradené. Stránky informujú o Facebooku, ako o fenoménu, ktorý píše vlastnú históriu, je súčasťou života mládeže.
Publikovanie textu, dizajnu, alebo akejkoľvek časti z tohto webu je prísen zakázané.