Úvod | Zoznámte sa, Fejs búk | Zabezpečenie | Súkromie | Nebezpečenstvá | Aplikácie | Clickjacking

 NASTAVENIE SÚKROMIA  
 
Vo všeobecnosti môže užívateľ limitovať prístupy k jeho informáciám pre štyri rôzne skupiny ľudí:
- „Všetci“
- „Priatelia mojich priateľov“
- „Len priatelia“
- „Vlastné“
- Ďalej Facebook ponúka ešte „Odporúčané“ nastavenia..

Ak povolí prístup všetkým, informácie sa stávajú verejné a dostupné pre každého návštevníka jeho profilu.
V prípade, že zvolí obmedzenie prístupu „len pre priateľov jeho priateľov“, množstvo ľudí, ktorí si budú môcť prezrieť jeho profil, môže presiahnuť niekoľko tisíc ľudí.
Veľmi striktné obmedzenie je možnosť „len priatelia“. V prípade, že si užívateľ zvolil práve túto možnosť, tak sa k jeho údajom nedostane nikto cudzí. Práve preto je výhodné mať zvolenú túto možnosť – veľmi jednoducho môže skontrolovať kto vidí jeho zverejnené údaje, tým, že si prezrie koho má v priateľoch.
Dodatočne môže obmedziť prístup k informáciám vlastných priateľov, tým, že si zvolí možnosť „Vlastné“. Môže si vytvoriť zoznamy ľudí, ktorým potom buď informácie povolí zobrazovať alebo zakáže.

           Facebook nastavenie súkromia

Vlastné nastavenia
Vo vlastných nastaveniach je možné si nastaviť:
- „Veci, ktoré zdieľam“
- „Záležitosti, ktoré zdieľajú ostatní“
- „Kontaktné informácie“
- „Súkromie albumov“
- „Aplikácie a hry“
Všetky tieto možnosti je možné si nastaviť vo veľkých detailoch.

Nastavenie aplikácii
Nastavenia aplikácii ponúkajú nasledovné nastavenia:
- „Aplikácie, ktoré používate“
- „Informácie dostupné prostredníctvom priateľov“
- „Činnosť v hrách a aplikáciách“
- „Okamžitá personalizácia“
- „Verejné vyhľadávanie“

V nastavení „Aplikácie, ktoré používate“ má užívateľ možnosť prezrieť si, ktoré informácie o ňom daná aplikácia má. Vo väčšine prípadov má aplikácia prístup k osobným údajom, môžu odosielať maily priamo na účet užívateľa, prístup k fotografiám a videám, prístup k informáciám užívateľových priateľov a ďalšie...
Dôležité nastavenie je „Informácie dostupné prostredníctvom priateľov“ – ak si užívateľ nikdy nenastavoval tieto nastavenia, aplikácie, ktoré používajú jeho priatelia získavajú od neho osobné informácie a majú prístup k iným informáciám.
„Činnosť v hrách a aplikáciách“ – užívateľ si môže nastaviť, kto bude vidieť jeho činnosť v hrách a aplikáciách.
„Verejné vyhľadávanie“ – pomáha zobraziť ukážku profilu, užívateľom, ktorý si vás vyhľadajú.
ďalším zo spôsobov je vytvoriť si správne a silné heslo, ktoré Vám nikto neuhádne, prípadne neprelomí.

 
 

© 2011 - Autori Tomík a Tommy. Všetky práva vyhradené. Stránky informujú o Facebooku, ako o fenoménu, ktorý píše vlastnú históriu, je súčasťou života mládeže.
Publikovanie textu, dizajnu, alebo akejkoľvek časti z tohto webu je prísen zakázané.